Розділи

загрузка...
А.8.8. Підготовка документів до записів на рахунках за ознаками дебет — кредит.; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.8. Підготовка документів до записів на рахунках за ознаками дебет — кредит.

Бухгалтерське проведення

Для того щоб записати господарську операцію на рахунки, необхідно визначити кореспонденцію бухгалтерських рахунків і скласти бухгалтерське проведення.

Процес визначення взаємопов’язаних рахунків на підставі господарського процесу (операції) називається контируванням (від італ. сonto — рахунок).

Приклад 1. Виконано господарську операцію — на склад оприбутковано матеріали на суму 2 тис. грн., за які постачальникові не сплачено. За змістом цієї операції взаємопов’язаними будуть рахунки «Матеріали» і «Кредитори». «Матеріали» — рахунок активний, а «Кредитори» — пасивний. За активним рахунком збільшення є дебетом, за пасивним — кредитом.

Контирування буде таким:

дебет рахунку «Матеріали» — 2 тис. грн.

кредит рахунку «Кредитори» — 2 тис. грн.

Приклад 2. Із розрахункового рахунку підприємства для погашення заборгованості банку (за раніше отриманою позикою) перераховано 25 тис. грн. Взаємопов’язаними будуть такі рахунки: «Розрахунковий рахунок» і «Позички банку». «Розрахунковий раху­нок» — активний. На ньому стане менше коштів, тобто запис буде за кредитовою ознакою. «Позички банку» — пасивний рахунок. На ньому стане менше заборгованості. На пасивному рахунку запис за характером зменшення роблять згідно з дебетовою ознакою.

Таблиця А.8.9

Журнал реєстрації господарських фактів (явищ або процесів) за___________________(місяць) 200__р.

№з/п

Зміст запису

Сума,

грн.

Зміни в стані А = П

(кореспондуючі рахунки)

дебет

кредит

1

На склад оприбутковані матеріали, за які постачальникові ще не сплачено

2000

Матеріали

Кредитори (постачальники)

2

Перераховано з розрахункового рахунку підприємства для погашення заборгованості і т. д.

25000

Позички

банку

Розрахунковий рахунок

Контирування буде таким:

дебет рахунку «Позички банку» — 25 тис. грн.

кредит рахунку «Розрахунковий рахунок» — 25 тис. грн.

Кожний проконтирований господарський факт — явище або процес — реєструють у спеціальному журналі. Процес реєстрації супроводиться присвоєнням кожному контируванню певного номера (табл. А.8.9).

Проконтирований та зареєстрований у журналі господарських фактів під певним номером господарський факт (операція) називається бухгалтерським проведенням.

Меморіальний ордер

Для того щоб записати на рахунках проконтировану і зареєстровану господарську операцію, названу бухгалтерським проведенням, складають меморіальний ордер.

Меморіальний ордер (табл. А.8.10) являє собою бланк, де записано бухгалтерське проведення. Зауважимо, що останнім часом бланк вже не заповнюють, а лише на первинному документі складають бухгалтерське проведення.

Таблиця А.8.10

Меморіальний ордер № 1

за__________________200__р.

Підстава (посилання) на документ (або зміст)

За дебетом

рахунку

За кредитом

рахунку

Сума,

грн.

На склад оприбутковано матеріали, за які постачальникові не сплачено

«Матеріали»

«Кредитори»

(постачальники)

2000

Додаток _______(аркушах)

Головний бухгалтер ________________(підпис)

Як було щойно зазначено, в бухгалтерському балансі відбуваються тільки чотири типи операцій. Проте за характером господарських фактів їх налічується кілька мільйонів видів. Тому потрібно оволодіти методикою складання бухгалтерського проведення.