Розділи

загрузка...
А.8.2. Варіанти системної реєстрації господарських фактів на рахунках; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.8.2. Варіанти системної реєстрації господарських фактів на рахунках

Як було визначено в розділі А.7, на рахунках проводяться різні записи: характеристики операції, об’єктів, характеристики стану об’єктів обліку, змін стану: збільшення (+) або зменшення (–) тощо. Записи зміни стану господарських об’єктів — активів чи пасивів можливі за двома системами — простою арифметичною та складною алгебраїчною.

Сутність простої арифметичної системи полягає у тому, що процес реєстрація господарських операцій в рахунках відображається за простим визначенням надходження знаком (+) або вибуття знаком (–).

Можливі варіанти побудови  системної реєстрації

Рис. А.8.1. Можливі варіанти побудови системної реєстрації господарських фактів у рахунках

Сутність складної алгебраїчної системи полягає в тому, що в бухгалтерській системі відображення надходження (збільшення) або вибуття (зменшення) того чи іншого об’єкта обліку визначається спеціальними термінами — «ієрогліфами» «дебет» та «кредит» — на основі математичного закону рівняння.

В залежності від розміру підприємства, організації або установи, в бухгалтерському обліку можуть бути використані або тільки аналітичні рахунки або поруч з аналітичними також будуть використані й синтетичні рахунки. Сьогодні значна частина господарюючих суб’єктів використовує як систему аналітичних, так і синтетичних рахунків (рис. А.8.1).

Вищенаведене означає, що бухгалтерський обліковий процес може бути побудовано за різними варіантами та в різних системах. А це вимагає розглянути усі можливі варіанти.