Розділи

загрузка...
А.6.1.8. Iнвентаризація як вид первинного спостереження, прийом бухгалтерського обліку таформування доказу; А.6.1.8.1. Загальне поняття; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.6.1.8. Iнвентаризація як вид первинного спостереження, прийом бухгалтерського обліку таформування доказу

А.6.1.8.1. Загальне поняття

Як уже зазначалося, основним прийомом (засобом) бухгалтерського спостереження за станом і змінами господарських фактів, явищ і процесів є документація. Проте є такі господарські факти, які документація безпосередньо не може охопити в момент їх виникнення. Цьому заважають природні умови (випарювання, усихання тощо), психофізіологічні властивості людського організму (пересортиця однорідної продукції, матеріалів, сировини), несправність ваго-вимірювальних приладів, втрата документів, допущені помилки арифметичного або технічного характеру під час оформлення документів чи записів у бухгалтерські реєстри, можливі зловживання працівників.

Через це виникає потреба в такому прийомі, який забезпечив би виявлення фактичного стану продуктивних сил — майна або виробничих (правових) відносин — зобов’язань, розрахунків і відбивав враховані документацією зміни у стані господарських фактів, явищ і процесів. Це усунуло б розбіжності між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю цих об’єктів господарювання. Таким прийомом є інвентаризація (від лат. inventar — майно).

Під інвентаризацією розуміють виявлення фактичної наявності і стану господарських засобів підприємства на певний момент шляхом перевірки їх у натурі. Таке розуміння інвентаризації є вузькотехнічним і не характеризує її як складову бухгалтерського обліку.

Цей прийом має такі елементи: перевірка наявності й стану об’єктів господарювання (майна, розрахунків тощо), який виконується за прийомами — спостереження сприйняття (в натурі), вимірювання та реєстрація в спеціальному документі — інвентарному описі (тобто написання інвентарного опису).

Інвентарний опис — первинний бухгалтерський документ, який обробляється.

Далі виконується первинна обробка інвентарних описів. Її мета — підготовка інвентаризаційного опису до подальших бухгалтерських робіт — записів на рахунках. Бухгалтерська обробка інвентаризаційних описів полягає у виконанні таких робіт: перевірки розцінки, проведення різних розрахунків, групування та котирування.

Інвентаризаційні описи перевіряють так само, як і інші бухгалтерські документи, тобто по суті, юридично й арифметично. Аналогічно виконується перевірка розцінки.

Складною і відповідальною роботою є виконання арифме-тичних розрахунків, що мають на меті визначення результату інвентаризації та підготовки інвентаризаційного опису до котирування.