Розділи

загрузка...
1.3. Форми бухгалтерського обліку; Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.

1.3. Форми бухгалтерського обліку

Форма бухгалтерського обліку вибирається на підприємстві залежно від виду господарської діяльності. Форма бухгалтерського обліку на підприємстві визначає організаційні моменти облікової роботи, з одного боку, і вибір реєстрів бухгалтерського обліку — з іншого. Форми бухгалтерського обліку розділяють на ручні (паперові) та автоматизовану.

Сучасні ручні (паперові) форми обліку визначені за такими нормативними документами:

1. Методичними рекомендаціями щодо застосування реєстрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 25.06.03. Згідно з цими вказівками малі підприємства використовують:

1) просту форму обліку при незначному документообороті (кількістю господарських операцій), що здійснюють діяльність з виконанням нематеріаломістких робіт і послуг;

2) спрощену форму, якщо підприємство здійснює за місяць значну кількість господарських операцій.

2. Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядок їх складання, затвердженого наказом Держказначейства України від 27.07.2000 № 68.

Найбільшого розповсюдження на підприємствах набула журнально-ордерна, журнальна і спрощена форма бухгалтерського обліку. Відповідно меморіально-ордерна використовується переважно бюджетними установами.

Використання комп'ютерної техніки робить облік ефективнішим у системі управління сучасним підприємством у ринкових умовах.