Розділи

загрузка...
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ; 1. Завдання та форми контролю знань; Управління витратами - Грещак М.Г.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1. Завдання та форми контролю знань

Органічною складовою навчального процесу є контроль знань студентів. До основних завдань контролю знань належать:

Контроль дає змогу виявляти та оцінювати знання, вміння та навички, набуті студентами у процесі навчання, тому він відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівців.

Під час вивчення дисципліни «Управління витратами» застосовується поточний і підсумковий контроль знань студентів. Останній здійснюється у формі заліку. Форми контролю тісно взаємопов’язані й організуються так, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру та забезпечити об’єктивне оцінювання їх знань.

Підсумкове (завершальне) оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється згідно зі встановленим у КНЕУ порядком — за 100-бальною шкалою.