Розділи

загрузка...
4.6. Заходи, щодо поліпшення використання, відновлення і охорони лісових ресурсів; Економіка природокористування

4.6. Заходи, щодо поліпшення використання, відновлення і охорони лісових ресурсів

Лісогосподарські заходи можна поділити на 3 групи:

1) заходи, що дають придатну для реалізації продукцію в момент їх здійснення;

2) заходи, ефект по яких реалізується після тривалого періоду;

3) заходи, ефект від яких виявляється у зменшенні збитків, яких завдають лісу шкідники, захворювання, стихійні лиха.

Комплексне та екологічне використання лісових ресурсів потребує диференційованого підходу до розробки заходів раціонального їх використання, відновлення і охорони. Основними серед яких є:

економне і господарське використання деревинної сировини;

впровадження безвідходних технологій виробництва в лісозаготівельній та деревообробній промисловості, підвищення рівня інтенсивності лісогосподарського виробництва;

випереджаючий розвиток хімічної та хіміко-механічної переробки м'яколистяної

дрібнотоварної деревини і деревних відходів (що дасть змогу збільшити виробництво

лісових матеріалів при розміреному зростанні обсягів лісозаготівель і вирубки лісів);

якісне і своєчасне лісовідновлення;

належний догляд за лісонасадженнями (включаючи раціональне обмежене вирубування);

створення полезахисних та лісоохоронних лісосмуг, рекреаційних і заповідних

лісопаркових зон та масивів;

раціональне використання і збереження ягідних, кормових, технічних і лікарських рослин;

запобігання лісовим пожежам;

реалізація цільової комплексної програми створення постійної лісосировинної бази для

целюлозно-паперової промисловості за рахунок вирощування лісів на спеціальних

плантаціях;

підвищення рівня екологічної освіти та виховання свідомого ставлення населення до лісу.