Розділи

загрузка...
4.5. Захисне лісорозведення; Економіка природокористування

4.5. Захисне лісорозведення

Ліси, які виконують функції підтримання екологічної рівноваги, збереження насамперед земельних і водних ресурсів, називають захисними. В умовах України майже всі ліси належать до водоохоронно-захисних. Площа захисних лісонасаджень становить близько 1,7 млн. га в т.ч. грунто- і полезахисні - 1,1, захисні впродовж рік і навколо водойм — 0,3 та уздовж залізниць і шосейних доріг -0,3 млн. га.

Найбільшу групу серед захисних насаджень становлять грунто і полезахисні ліси.

Важливе водоохоронне, водорегулююче, санітарно-гігієнічне, естетичне і рибогосподарське значення мають захисні лісонасадження по берегах річок, великих водойм.

У гірських і передгірних районах України значної шкоди сільському господарству завдають зсуви, обвали і особливо селеві потоки. Вони виникають внаслідок випадання інтенсивних дощів і залежать від розміру водозабірної і без лісової площ, зв'язаності ґрунту і надмірної експлуатації лісів. Тому гірські ліси мають не тільки важливе народногосподарське значення як джерело деревини, але й відіграють важливі захисні функції: запобігають змиванню і розмиванню ґрунту, утворенню зсувів та обвалів, захищають нижні частини схилів і прилеглі до них угіддя від селевих потоків та повеней, забезпечують стабільність запасів мінеральних джерел.