Розділи

загрузка...
1.6. Завдання економіки природокористування ; Економіка природокористування

1.6. Завдання економіки природокористування

Мета курсу економіки природокористування - отримання і практичне використання нових

знань у галузі регулювання взаємовідносин між соціально-економічним розвитком суспільства

та використанням природних ресурсів.

Виділяють такі основні завдання економіки природокористування:

1) дослідження екологічних наслідків науково-технічного прогресу, впровадження нових технологій виробництва;

2) впровадження моніторингу;

3) розробка системи екологічного управління і економічних методів природоохоронного комплексу в суспільному виробництві;

4) дослідження економічних закономірностей використання суспільством (обмежених) природних ресурсів з метою задоволення своїх (необмежених) потреб;

5) створення економічних механізмів управління раціональним використанням природних ресурсів і охороною навколишнього середовища;

6) розробка методів оцінки природних ресурсів з метою включення в економічні розрахунки їх вартості;

7) розробка методів розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень у раціональне використання природних ресурсів та охорону навколишнього середовища;

8) дослідження розміщення виробництв, нової техніки та технологій з урахуванням екологічних вимог;

9) вивчення проблем народонаселення, урбанізації, ресурсозбереження, забруднення природи;

10) визначення перспектив розміщення виробництв, територіальних промислових комплексів з урахуванням екологічних факторів;

11) розробка глобальних екологічних прогнозів;

12) дослідження комплексного використання відходів виробництва, сировини, вторинних матеріальних ресурсів.