Розділи

загрузка...
1.5. Закони і законодавчі обмеження природокористування; Економіка природокористування

1.5. Закони і законодавчі обмеження природокористування

Закони про охорону природи - вищі законодавчі акти, які відображають комплексний підхід до правового регулювання суспільних взаємовідносин в сфері взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем. Одним з видів правових документів є державні стандарти і технічні нормативи.

Нині охорона природи, як один із напрямів діяльності нашого суспільства, дістала відображення в Законах України "Про охорону навколишнього природного середовища" 1991 р., "Про природно-заповідний фонд України" 1992 р., "Про охорону атмосферного повітря" 1992 р., "Про екологічну експертизу" 1995 р., "Про тваринний світ" 1993 р., "Земельний кодекс України" 1992 р., "Водний кодекс України" 1995 р., "Лісовий кодекс України" 1994 р., а також в багатьох нормативних актах...