Розділи

загрузка...
1.4. Методологічні та методичні проблеми дослідження курсу; Економіка природокористування

1.4. Методологічні та методичні проблеми дослідження курсу

Предмет економіки природокористування - дослідження механізму суспільних відносин щодо охорони навколишнього середовища і залучення природних ресурсів у процес виробничо-господарської діяльності людини.

Основним загальнонауковим методом є діалектичний метод.

Економіка природокористування також використовує методи природничих наук: спостереження, вимірювання, хронометричний.

А також методи економічних наук: статистичні, економічний аналіз, балансовий (узгодженість), нормативний, розрахунково-конструктивний (використовується при плануванні і прогнозуванні екологічно-економічного розвитку)

Методом економіки природокористування є комплексне і взаємопов'язане дослідження еколого-економічної ситуації з метою виявлення взаємовідносин людини і природи, впливу виробничої діяльності на стан навколишнього середовища за допомогою опрацювання інформації різними науковими способами.