Розділи

загрузка...
РОЗДІЛ 2. Уніфіковані правила міжнародної торгівлі ; 2.1. Міжнародні правила торгівлі товарами (ГАТТ 1994); 2.1.1. Світова торгівля товарами: стан та тенденції; Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.

РОЗДІЛ 2. Уніфіковані правила міжнародної торгівлі

2.1. Міжнародні правила торгівлі товарами (ГАТТ 1994)

2.1.1. Світова торгівля товарами: стан та тенденції

Міжнародна торгівлі протягом багатьох десятиріч залишається основним і одним з найбільш динамічних секторів світової економіки. За оцінками Джефрі Сакса, вона становить на сьогодні 80% усіх міжнародних економічних відносин.

Міжнародна торгівлі як обмін товарами і послугами є не тільки зовнішньою ознакою існування світового ринку, а й матеріальною основою міжнародних економічних відносин, що забезпечує зростаючу інтеграцію світового господарства. Вона – форма зв’язку між товаровиробниками і споживачами різних країн, який виникає на основі розвитку міжнародного поділу праці. Показники розвитку торгівлі між країнами демонструють їх взаємну економічну залежність. Так, у 1998 р. 23,7% валового глобального продукту в світі було спрямовано у канали міжнародної торгівлі. При цьому темпи зростання світового експорту виявилися більшими за зростання показників валового внутрішнього продукту в середньому по країнах світу.

За період з 1980 по 2001 щорічні обсяги світового експорту збільшилися більш ніж в 3 рази і досягли рівня 6155 млрд. дол. (табл.1). При цьому однак слід зазначити, що 2001 рік став роком зменшення обсягу світової торгівлі, який востаннє відбувся у 1982 році, а також роком першого з 1991 р. зменшення світового об’єму виробництва: світовий ВНП збільшився лише на 1%, і то завдяки зростанню більш гнучкого сектору послуг. Порівнюючи обсяги експорту товарів по регіонах а 2000-2001 рр. слід зазначити, що вони знизилися по всіх регіонах, крім двох: Центральної та Східної Європи та Країн Балтії і країн з перехідною економікою, включаючи колишні республіки СРСР. В більшості випадків це є результатом продовження зміцнення торговельних та інвестиційних зв’язків між Європейським Союзом та цими країнами, а також результативністю економічних реформ.Таблиця 1

Світовий експорт товарів по регіонах, 1991-01 (млн. дол.)

(складено за даними International Trade Statistics 2001, WTO)[21]

Регіони світу

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Світовий

3515000

3767000

3777000

4293000

5122000

5390000

5575000

5490000

5700000

6430000

6155000

Північна Америка

549335

583055

610305

678655

777370

827145

903465

896770

931575

1058080

990975

Латинська Америка

1452000

153000

162300

188300

229300

256300

283900

280300

298800

359300

347200

Західна Європа

1619250

1719120

1614510

1842160

2247715

2329090

2312830

2402330

2409450

2503460

2485105

Країни Балтії та країни з перехідною економікою

92905

100050

107215

123440

159525

214865

223685

216295

215010

271355

285615

Центральна та Східна Європа

43705

51850

51565

60865

79140

84330

90355

100615

101655

116055

129420

Африка

99800

96900

93000

96800

111500

125000

127300

105400

116600

148500

141200

Близький Схід

122600

134400

126200

136800

151600

174800

182200

142500

184600

261400

236800

Азія

885600

980200

1063700

1227000

1445300

1462900

1541200

1446500

1543800

1828000

1668200

Аналіз динаміки експорту товарів по регіонах світу показує, що за останнє десятиріччя (1991-2001 рр.) обсяг світового експорту збільшився на 75%, причому по темпах зростання експорту, регіони можна поділити на дві групи: ті в яких збільшення експорту менше середнього показника по світу та ті, в яких темпах зростання експорту перевищують цей показник.

До першої групи належать Західна Європа та Африка, а до другої країни Балтії та країни з перехідною економікою, Центральна та Східна Європа, Латинська Америка, Близький Схід, Азія, Північна Америка. Причому перші два регіони збільшили обсяги експорту за десятиріччя в 3 рази, а Латинська Америка – в 2,39 рази (табл.2).

Цікавим є і аналіз темпів приросту експорту товарів по регіонах світу (табл.3). Так, якщо темпи приросту світового експорту товарів коливались в межах +19 (1995 р.) та - 4% (2001 р.), то в Латинській Америці ці показники були значно вищими і розміщались в межах +22 – (-) 3% (2001 р.). Відносно високими показниками щорічного приросту обсягів експорту характеризувались і такі регіони як Центральна та Східна Європа, країни Балтії та країни з перехідною економікою. Виключно нерівномірними були теми приросту експорту в Близькосхідному регіоні: в 1998 р. падіння обсягів експорту порівняно з 1997 р. сягнуло 22%, а у 2000 р. навпаки – експорт збільшився на 42%. Якщо ж розглядати темпи приросту обсягів експорту по роках, то можна побачити, що за останнє десятиріччя міжнародна торгівля товарами пережила декілька періодів: 1992-1993 рр. – відносно сприятливі роки, коли більшість не зменшили обсяги експортування; 1994-1997 рр. – виключно сприятливі для експорту роки протягом яких всі регіони світу нарощували обсяги експорту; 1998 р. – падіння обсягу як світового експорту, так і експорту по регіонах (крім Західної, Центральної та Східної Європи); 1999-2000 рр. – виключно сприятливі умови для розвитку експорту; 2001 р. – найбільше за останнє десятиріччя падіння обсягів світового експорту (4%), зменшення експорту Близького Сходу та Азії майже на 10%, Африки – на 5%, Північної Америки – на 6%, Латинської Америки – на 3%.

Таблиця 2

Темпи зростання експорту товарів по регіонах світу, 1991-2001

розраховано за даними International Trade Statistics 2001, WTO) [21]

 

РОКИ

Регіони світу

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Світовий

1.07

1.07

1.22

1.46

1.53

1.59

1.56

1.62

1.83

1.75

Північна Америка

1.06

1.11

1.23

1.42

1.5

1.64

1.63

1.7

1.93

1.8

Латинська Америка

1.05

1.12

1.3

1.58

1.77

1.96

1.93

2.06

2.47

2.39

Західна Європа

1.06

0.9

1.14

1.39

1.44

1.43

1.48

1.49

1.55

1.53

Країни Балтії та країни з перехідною економікою

1.08

1.15

1.33

1.72

2.31

2.41

2.33

2.31

2.92

3.07

Центральна та Східна Європа

1.19

1.18

1.39

1.81

1.93

2.07

2.3

2.33

2.66

2.96

Африка

0.97

0.93

0.97

1.12

1.25

1.28

1.06

1.17

1.49

1.41

Близький Схід

1.09

1.03

1.12

1.24

1.43

1.49

1.16

1.5

2.13

1.93

Азія

1.11

1.2

1.39

1.63

1.65

1.74

1.63

1.74

2.06

1.88

Таблиця 3

Темпи приросту експорту товарів по регіонах світу, 1991-2001

(рохраховано за даними International Trade Statistics 2001, WTO) [21]

Регіони світу

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Світовий

1,07

1,00

1,14

1,19

1,05

1,03

0,98

1,04

1,13

0,96

Північна Америка

1,06

1,05

1,11

1,15

1,06

1,09

0,99

1,04

1,14

0,94

Латинська Америка

1,05

1,06

1,16

1,22

1,12

1,11

0,99

1,07

1,20

0,97

Західна Європа

1,06

0,94

1,14

1,22

1,04

0,99

1,04

1,00

1,04

0,99

Країни Балтії та країни з перехідною економікою

1,08

1,07

1,15

1,29

1,35

1,04

0,97

0,99

1,26

1,05

Центральна та Східна Європа

1,19

0,99

1,18

1,30

1,07

1,07

1,11

1,01

1,14

1,12

Африка

0,97

0,96

1,04

1,15

1,12

1,02

0,83

1,11

1,27

0,95

Близький Схід

0,96

0,94

1,08

1,11

1,15

1,04