Розділи

загрузка...
8.5. Операції із залучення та розміщення валютних коштів; Банківські операції - Мороз А.М.

8.5. Операції із залучення та розміщення валютних коштів

Для фінансування проектів пріоритетних напрямів розвитку економіки України існує певний порядок залучення іноземних кредитів і надання гарантій Кабінетом Міністрів України для забезпечення зобов’язань юридичних осіб-резидентів за цими кредитами.

Гарантії Кабінету Міністрів України стосуються погашення кредитів, які залучаються у формах:

Тут можна виділити два різновиди кредитів:

а) залучення юридичними особами-резидентами кредитів, погашення яких передбачає умову валютної самоокупності проектів;

б) залучення юридичними особами-резидентами іноземних кредитів, погашення яких передбачає умову використання коштів з державного бюджету України. Розгляд таких заявок здійснюється лише у тому разі, якщо відповідні кошти передбачалися в державному бюджеті.

Залучення резидентами кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України (КМУ), погашення яких передбачає умову валютної самоокупності, здійснюється у такий спосіб.

Перед отриманням кредитів під гарантії КМУ юридичні особи-резиденти звертаються:

Перед наданням гарантій КМУ проводиться державна експертиза проектів, для яких залучаються іноземні кредити.

Для отримання гарантій КМУ резидент подає лист-клопотання до Національного агентства реконструкції і розвитку. У разі позитивного рішення заява виноситься на розгляд у Валютно-кредитну раду КМУ. Якщо Валютно-кредитна рада прийме позитивне рішення, резиденти укладають:

Перелік документів, які надаються юридичною особою-резидентом для отримання іноземного кредиту, повернення якого гарантується КМУ і який передбачає умову валютної самоокупності, включає:

Іноземні кредитори можуть розміщувати кредити в іноземній валюті і без гарантій КМУ, але для їх одержання резидентам України необхідно отримати спеціальне реєстраційне свідоцтво.

Національний банк України встановив певні вимоги щодо одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних інвесторів.

Лист-повідомлення на отримання реєстраційного свідоцтва містить такі дані:

Резиденти України можуть одержувати кредити в іноземній валюті в уповноважених банках України, які мають генеральну ліцензію НБУ. Строки і суми кредитів в іноземній валюті уповноважені банки можуть установлювати самостійно.

При видачі кредитів банк ретельно аналізує подані потенційним клієнтом документи на одержання кредиту в іноземній валюті (економічне обґрунтування необхідності одержання кредиту, розрахунки валютної окупності проекту з графіком погашення заборгованості і нарахованих процентів, контракти з нерезидентами на імпорт продукції або послуг, контракти на експорт продукції або послуг, ліцензії на експорт продукції, бухгалтерську звітність резидента тощо). Процедура прийняття рішень та їх подальшого виконання аналогічна техніці обслуговування кредитів у національній валюті.